Information för leverantörer

Vid fakturering är det viktigt att ni märker er faktura med projektnummer (20-****), referens samt ert namn. 
Om vi har flera olika projekt tillsammans, skicka då en separat faktura för varje projekt.
Fakturor skickas via epost med bifogad PDF. Vid undantagsfall kan ni även skicka via post, men vi ombeder er då att kontakta oss i förväg.

 

Mailaderss för faktura:
faktura@bygglet.com
Fakturaadress:
WB BYGG I ALINGSÅS AB
FE 21142
838 76 Frösön