Information för leverantörer

Vi är väldigt måna om relationen till våra viktiga leverantörer. Ett gott samarbete med leverantörerna ligger som grund för att vi ska kunna utföra vårt arbete på ett bra sätt! 

Totalentreprenör i Alingsås

Fakturering till WB Bygg
Skicka din faktura i PDF-format via mail till faktura@wbbygg.se. 

Vid fakturering är det viktigt att ni märker er faktura med projektnummer (P****) samt ert referensnamn.

Mailadress för faktura:
faktura@wbbygg.se

Fakturaadress:
WB BYGG I ALINGSÅS AB
FE 21142
838 76 Frösön